• 2

  • 3

  • 4

Copyright 2018 - Custom text here

DESPRE SPITALUL ORASENESC FAUREI

Spitalul Orasenesc Faurei este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică cu personalitate juridică, subordonată Primariei Orasului Faurei, proprietate publică, care asigură servicii medicale, (preventive, curative şi de recuperare) funcţionând pe principiile prevăzute în Legea nr.95/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
Sarcina prioritară a Spitalului o reprezintă asigurarea asistenţei medicale de specialitate (spitalicească şi ambulatorie). Înfiinţat în scopul de a asigura servicii medicale de specialitate, spitalul are în structura sa secţii distincte pentru tratamentul şi îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni clinice. Secţiile pot funcţiona în regim de spitalizare continuă sau de zi, pentru pacienţi acuţi şi cronici, asigurând condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. De asemenea, spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.
Sediul administrativ al Spitalului Orasenesc Faurei este situat în Strada Pacii Nr.6
Spitalul Orasenesc Faurei colaborează cu C.J.A.S. Braila, D.S.P.J. Braila, Primăria Orasului Faurei, Ministerul Sănătăţii.
Secţiile şi compartimentele Spitalului posedă autorizaţii sanitare de funcţionare eliberate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Braila
În cadrul Spitalului se desfăşoară activitate de educaţie medicală pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale. În cadrul Spitalului se pot desfăşura activităţi de învăţământ postliceal/practică medicală sub îndrumarea personalului didactic al unităţii de învăţământ sub coordonarea şi supravegherea personalului de specialitate al spitalului. Aceste activităţi sunt organizate astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientului, a confidenţialităţii datelor, a eticii şi deontologiei medicale.
Spitalul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricarei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică.
Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor.

Search

f t g m